Tento prostor slouží k postupnému zveřejňování ukázek pro harmonizaci a relaxaci, nejenom za použití křišťálových mís: